Anwang, Carabao, Water Buffalo, Bubalus Bubalis Carabanesis

Aklanon

Learn to read and speak the language of Aklan

Subo

Nagbahoe ako nga naanad sa atong maisot nga ba-eay ag nagabatyag ako it kasubo nga aywanan da

Sad

I'd grown fond of our little house and felt sad to leave it
Notes

11 of 21

SAD is SUBO in Aklanon - Adjectives

©2019 aklanon.net   |  About   |  Contact   |  Privacy   |  Login   |  35.175.174.157   |  Learning Aklanon (RSS) RSS