Anwang, Carabao, Water Buffalo, Bubalus Bubalis Carabanesis

Aklanon

Learn to read and speak the language of Aklan

Pagpalangga

Si Albert Schweitzer hay naging kila-ea sa kalibutan para sa ana nga pagpalangga sa anang isigkatawo

Devotion

Albert Schweitzer was world renowned for his devotion to his fellow man
Notes

19 of 26

DEVOTION is PAGPALANGGA in Aklanon - How the mind works - Paano ro isip magtrabaho

©2019 aklanon.net   |  About   |  Contact   |  Privacy   |  Login   |  54.167.47.248   |  Learning Aklanon (RSS) RSS