Anwang, Carabao, Water Buffalo, Bubalus Bubalis Carabanesis

Aklanon

Learn to read and speak the language of Aklan

Pangaeag-kaeag

Akong nanay hay naanad nga magpreparar it mga dulse para sa mga unga kada pangaeag-kaeag

Halloween

My mother used to prepare candies for kids during halloween
Notes

9 of 10

HALLOWEEN is PANGAEAG-KAEAG in Aklanon - Celebrations - Selebrasyon

©2019 aklanon.net   |  About   |  Contact   |  Privacy   |  Login   |  54.81.220.239   |  Learning Aklanon (RSS) RSS