Anwang, Carabao, Water Buffalo, Bubalus Bubalis Carabanesis

Aklanon

Learn to read and speak the language of Aklan

Maskulo

Anang mga maskulo hay nagsakit halin sa pagpinungko it masyadong mabuhay sa sangka posisyon

Muscle

His muscles ache from sitting too long in one position
Notes

14 of 20

MUSCLE is MASKULO in Aklanon - Fitness - Kabaskog

©2019 aklanon.net   |  About   |  Contact   |  Privacy   |  Login   |  54.91.121.255   |  Learning Aklanon (RSS) RSS