Anwang, Carabao, Water Buffalo, Bubalus Bubalis Carabanesis

Aklanon

Learn to read and speak the language of Aklan

Kalig-on

Do mahaba nga pagsaka hay gintestingan among kabaskog ag kalig-on

Stamina

The long climb tested our fitness and stamina
Notes

15 of 20

STAMINA is KALIG-ON in Aklanon - Fitness - Kabaskog

©2019 aklanon.net   |  About   |  Contact   |  Privacy   |  Login   |  3.84.139.101   |  Learning Aklanon (RSS) RSS