Anwang, Carabao, Water Buffalo, Bubalus Bubalis Carabanesis

Aklanon

Learn to read and speak the language of Aklan

Salig

Atong relasyon hay nagapatunay sa parehas nga pagpalangga ag pagsalig

Trust

Our relationship is founded on mutual love and trust
Notes

10 of 31

TRUST is SALIG in Aklanon - A Persons Attitude - Do Ugali it Tawo

©2018 aklanon.net   |  About   |  Contact   |  Privacy   |  Login   |  54.198.15.20   |  Learning Aklanon (RSS) RSS